Utskriftsvennlig versjon

Lover og foreskrift

Arkivarbeid er regulert av ei rekkje sentrale lover og foreskrift. Her er eit oversyn på dei mest sentrale lover for dokumenthandsaming og arkiv i kommunane. Lovdata held sine dokument oppdatert til ei kvar tid. Det er lagt inn lenkjer frå arkivplanen direkte til den enkelte lov og foreskrifter, på lovdata si heimeside.

Laster...