Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Web-søknader/skjemaer

 1. Kultur
 • Driftstilskot til lag og organisasjonar
 • Driftstilskot til idrettsanlegg
 • Tilskot til idrettsanlegg, turløyper, leikeplassar, kulturhus og nærmiljø
 • Tilskot til kulturtiltak
 • Rapportskjema for underskotsgaranti, kulturarrangement m.m.
 • Årsutleige av idrettshallar
 • Søk om å bli støttekontakt
 • Søknad om plass i kulturskulen (ikkje Acos-skjema)
 • Registrere arrangement i nettkalenderen (ikkje Acos-skjema)
 • Bestille kinobillettar (ikkje Acos-skjema)
 • Påmelding til ferieklubben
 • Den kulturelle spaserstokken
 1. Personal
 • Søknad på ledig stilling
 • Evalueringsskjema for ferievikarar
 1. Skjenkekontroll
 • Omsetnadsrapport for alkohol
 • Skjenkeløyve for einskildhøve
 • Søknad om løyve til sal av alkohol
 • Søknad om serveringsløyve eller skjenke- og serveringsløyve
 • Søknad om utvida skjenkeområde
 1. Oppvekst
 • Påmelding til kveldskurs i norsk hjå vaksenopplæringa
 • Søknad om SFO-plass
 • Søknad om barnehageplass (ikkje Acos-skjema)
 1. Brannvern
 • Eigenmelding om fyringsanlegg i fritidsbustad
 • Søknad om løyve til avfyring av fyrverkeri
 • Søknad om oppføring/endring av skorstein/eldstad
Laster...