21. april 2014
KVAM HERAD
Til fremsiden
KAI samhandlingsrom
 
Organisering/Ansvar
  Politiske organisering
  Administrativ organisering
  Arkivorganisering
  Ansvar og fullmakter
Reglement
  Lover og forskrifter
  Sentralt regelverk
  Lokalt regelverk
Rutinar
  Daglege rutinar
  Periodiske rutinar
  Kvalitetskontroll
  Spesialrutinar
  Saker og registreringsreglar
Oversikt
  Arkivserie
  Elektronisk system
Arkivdepot
  Depotordning
  Reglement
  Arkivkatalogar
 
   Opp ett nivå   

Arkivkatalogar

  Utskriftsvennlig versjon

Kvam vart eigen heradskommune frå 1838 i samsvar med formannskapslovene av 1837. Fram til 1912 var kommunenamnet Vikør. Då vart det endra til Kvam ved Den norske regjerings resolusjon av 1. desember 1911

" hvorved bestemmes at det geistlige og civile inndelingsnamn Vikør i Søndre Bergenhus amt forandres til Kvam."

Frå 1965 gjekk Strandebarm og deler av Jondal kommunar inn i Kvam, i tillegg til fleire andre endringar i kommuneinndelinga.

Her finn du linkar til arkivkatalogar som gir oversikt over arkivet frå Kvam herad i tidsrommet 1837-1965 og for Strandebarm kommune (1838-1964).

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS har utarbeidd arkivkatalogane for kommunen i samband med ordning av det eldre arkivmaterialet.

Laster...

Created by NXC AS