Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Fullelektroniske arkivdeler

Arkivdel i WebSak

Elektronisk

Aktiv/Avslutta

FA4

Ja

Aktiv frå 04.01. 2016

GBNR2

Ja

Aktiv frå 04.01. 2016

DELA2

Ja

Aktiv frå 04.01. 2016

PLAN2

Ja

Aktiv frå 04.01. 2016

FLYK2

Ja

Aktiv frå 04.01. 2016

TRAN2

Ja

Aktiv frå 04.01. 2016

BUST2

Ja

Aktiv frå 04.01. 2016

GBNRBUST2

Ja

Aktiv frå 04.01. 2016

KBOM2

Ja

Aktiv frå 04.01. 2016

NOIN2

Ja

Aktiv frå 04.01. 2016

PERS2

Ja

Aktiv frå 01.06.2016

VIGSL

Ja

Aktiv frå 13.11.2017

BARN2

Ja

Aktiv frå 04.01.2016

NOIN2

Ja

Aktiv frå 01.01.2016

SKATT2

Ja

Aktiv frå 08.03.2018

SKATT2S

Ja

Aktiv frå 08.03.2018

BAD

Ja

Aktiv frå 01.10.2018

<strong> </strong>

KVA ARKIVFORMAT SOM SKAL BRUKAST  

I Kvam herad skal elektronisk skanna dokument eller eigenproduserte dokument konverterast til arkivformat godkjent av Riksarkivaren.

Følgjande format med tidspunkt for konvertering skal nyttast i WebSak:

Dokumenttype

Prod.format

Arkivformat

Tidspunkt for konvertering

Eigenproduserte dokument

Word, Exel, poverpoint

PDF/A

Ved journalføring (status J)

Skanna dokument

Tiff

PDF/A

Ved import og journalføring (status J)

E-post

TXT, Html

PDF/A

Ved import og journalføring (status J)

DOKUMENT SOM SKAL OPPBEVARAST PÅ PAPIR ETTER 01.01.2016 OG INNTIL ME FÅR ELEKTRONISK SIGNATUR PÅ INNGÅANDE DOKUMENT

Dokument som er eller kan bli tinglyst - gbnr - det vil sei:

  • Kjøp av eigedomar, kjøpekontrakter - gbnr (avtale om grunnavståing)
  • Skøyte - gbnr
  • Sletting av hefter på eigedomar

Avtaler som er bindande for Kvam herad:

  • Kontrakter mellom Kvam herad og leverandørar - innkjøp
  • Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag / totalentreprise / bygge og anleggsarbeider
  • Leasingavtaler
  • Anbodet til den som får tildelt oppdraget / protokoll frå tildelingsmøtet.  Inntil saka er avgjort må ein ta vare på alle anboda. Ein tek vare på alt eit 1/2 år etter at fristen for klage har gått ut.
  • Snøbrøyting
  • Husleigeavtaler
Laster...