Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Dokumentfangst, postrutinar, kvalitetssikring

Jf. riksarkivarens forskrift §1-1 (2) b skal kommunen sin arkivplan innehalde rutiner for dokumentfangst, journalføring, tilgangsstyring og kvalitetssikring av arkivene, jf. forskrift om offentlege arkiv § 12. 

Det interne regelverket skildrar når ei oppgåve skal utførast, korleis denne skal utførast og kven (rolla) som har ansvar for dei ulike delane i oppgåveprosessen.

Dei ulike stega under skildrar dagleg arbeidsprosessen i websak. Under kvar bolk vil det finnast rutinar og retningslinjer for dei einskilde stega i prosessen.

1. Mottak

2. Registrering

3. Kvalitetssikring

4. Utsending

Laster...